ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ - Newspapers Ecumenical

среда, 3. април 2019.

ПИСМО ИЗ ЗВИЖДА. Свакодневна поетика V

То јест из села Ракова Бара - општина Кучево (североисточна Србија).
Ово писмо је стигло на нашу београдску адресу 15. децембра 2018. године. У то време ја сам био изван Србије, далеко од југа.
На коверти пише: штампане ствари.
Најновија књига, пета, песничка RATCU GOLESIN POETICA COTIDIANA V.
Моји синови су допутовали из Београда управо да нас обиђу, и донели су пошту која је пристигла за мене последњих месеци.
RATCU GOLESIN је у ствари Ратомир Марковић (1943), професор румунског и преводилац, који последњих година живи у родном селу у кући коју је наследио од оца. Све своје песничке рукописе, последњих година, у зрелом и поодмаклом добу, штампао је као Пишчево издање. Овај број примерка књиге је нумерисан (392). Има укупно 64 стр.